Άρθρο 35 [ Ευθύνη σχετικά με τη διαιτησία ]

Σε σχέση με τις διαιτησίες που διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανόνες, η Ένωση, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, οι διαιτητές και ο γραμματεύς του διαιτητικού δικαστηρίου, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ευθύνονται μόνον για δόλο και βαεία αμέλεια.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login