Η ανάγκη θέσης σε ισχύ της διεθνούς σύμβασης για τη θαλάσσια ρύπανση από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες (HNSC)

HNSC, 1/11/2022
 Μαρίνα Αλειφεροπούλου
Δικηγόρος LL.M.-Διαμεσολαβήτρια, Μέλος Wista Hellas, Αναπλ. Μέλος Δ.Σ. Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία, Υποψήφια Δ.Ν. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Μαρίνα Αλειφεροπούλου Δικηγόρος LL.M.-Διαμεσολαβήτρια, Μέλος Wista Hellas, Αναπλ. Μέλος Δ.Σ. Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία, Υποψήφια Δ.Ν. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών


Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login