Η παράλληλη σχέση της Οικονομίας και της Ναυτιλίας

SHIPPING INTERNATIONAL MONTHLY REVIEW, 1/03/2021

του Δημητρίου Π. Ηλιού

Αν και στο τέλος του 2020 τα αποτελέσματα του Παγκοσμίου Εμπορίου αποδείχθηκαν θετικά, η απειλή πιθανών αρνητικών προκλήσεων στο 2021 είναι εδώ.

Εν μέσω Πανδημίας, ποιος περίμενε να δημιουργηθεί τόσο μεγάλη έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια της Ασίας και ιδιαιτέρως της Κίνας και να αυξηθεί το κόστος μεταφορών! Συγκεκριμένα, το κόστος (εμπορευματοκιβωτίων 40 πδ) από την Ασία στην Ευρώπη έχει τετραπλασιαστεί και αντίστοιχα το κόστος μεταφοράς από την Β. Αμερική προς την Ασία έχει τριπλασιαστεί.
Η μετατόπιση δαπανών των νοικοκυριών για ταξίδια, τουρισμό και διασκέδαση, σε συνάρτηση με τον εγκλεισμό, φαίνεται ότι έχουν καταλήξει σε ικανή αύξηση καταναλωτικών προϊόντων. -Η Οικονομία της Ασίας ξεπέρασε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Συνολικά, οι Αναπτυσσόμενες Χώρες κατάφεραν να προσελκύσουν το 72% των παγκοσμίων επενδύσεων, πράγμα που οφείλουν οι Δυτικές Χώρες να λάβουν σοβαρά υπόψιν.
-Η Ινδία υπερίσχυσε σε ξένες επενδύσεις, κυρίως στον ψηφιακό τομέα κατά 13%. Η εσωτερική της οικονομία, προς το παρόν, είναι δύσκολη ως προς τη διερεύνηση.
-Η Κίνα, που αποδείχθηκε η μοναδική Οικονομία που δεν συρρικνώθηκε την περασμένη χρονιά, φαίνεται ότι θα συνεχίσει να παράγει ανοδικές τάσεις και στο 2021. Έχει, δε, ξεπεράσει αυτήν των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα του Δεκεμβρίου 2020, δείχνουν αύξηση της Βιομηχανικής της παραγωγής κατά 7,3% και με εννιάμηνη συνεχόμενη ανάπτυξη αυξανόμενη κατά 2.3%.
Παρά ταύτα, η οικονομία της δεν είναι τόσο ανθεκτική όσο θα νόμιζε κάποιος εξωτερικός παρατηρητής.
Πιθανόν να οφείλεται στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ Κεντρικής, τοπικών κυβερνήσεων και μεγάλων οικονομικών της Ινστιτούτων.
Στο εσωτερικό της χώρας, παρά τις μεγάλες προσπάθειες να δημιουργήσει κατανάλωση, η κατάσταση παραμένει λιμνάζουσα.
Η επιβάρυνση του χρέους σε ολόκληρη την οικονομία της Κίνας, έχει φτάσει σχεδόν στο 350% του ΑΕΠ και οι αθετήσεις υποχρεώσεων των εταιρικών ομολόγων, ιδίως μεταξύ των κρατικών επιχειρήσεων, έχουν αυξηθεί ία τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας τους αυξανόμενους κινδύνους χρέους, κάτι που θα πρέπει να προσεχθεί και από τον υπόλοιπο κόσμο.
-Στις Η ΠΑ, η νέα Διοίκηση πρότεινε ένα πακέτο ελάχιστα κάτω από 2 τρισ. δολ., ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την εποχή Covidl9, καλύπτοντας τις οικονομικές ελλείψεις και προσφέροντας πληρωμές λόγω ανεργείας, αυξάνοντας την κατανάλωση και το εμπόριο.
-Γενικότερα, η Παγκόσμια νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, μπροστά στην τρομακτική απειλή της Πανδημίας, υποστήριξε την Οικονομία αλλά με πλασματικά μέσα, αυξάνοντας το μελλοντικό χρέος κάθε κράτους.
Από την άλλη, οι κινήσεις αυτές βοήθησαν την προσωρινή αποφυγή αλυσιδωτών πτωχεύσεων αλλά και απέβησαν υποστηρικτικές ενέσεις προς Επιχειρήσεις. Φυσικά, μένει να δούμε πόσο αποτελεσματικά ήταν αυτά τα μέτρα, αφού αυτού του είδους οι κινήσεις δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν στον ίδιο ρυθμό, οπότε, όπως εκτιμά και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, οι πτωχεύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 20% σε σχέση με το 2019.
-Στη Ναυτιλία του ξηρού φορτίου, οι δείκτες που αφορούν στα μεγάλα πλοία, κινούνται προς θετική κατεύθυνση αλλά όχι με την επιτυχία των Handles.
Αυτά απολαμβάνουν μια ασυνήθιστη για την εποχή άνοδο της Αγοράς και όλοι προσβλέπουν στη διατήρησή της, αφού, μέχρι τώρα απασχολούνταν σε ένα απλά ικανοποιητικό περιβάλλον.
-Ό,τι έχει σχέση με πετρελαιοφόρα και αυτό καθ' αυτό το προϊόν, τα πράγματα είναι συγκεχυμένα.
Ενώ τα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέστρεψαν πλέον στο επίπεδο του 2019, στην Κίνα, λόγω των πολύ ικανών αποθεμάτων αργού πετρελαίου, δημιουργείται σχετική αβεβαιότητα για μεσοπρόθεσμες εισαγωγές από την Αραβική χερσόνησο και άλλες γειτονικές χώρες. Οι μελέτες καταγράφουν ότι περίπου 200 εκατομμύρια βαρέλια παραμένουν ως στρατηγικό απόθεμα και το υπόλοιπο είναι καθαρό εμπορικό.
Πληροφορίες καταγράφουν ότι αυτό αποτελείτο ουσιαστικό πρόβλημα για το εμπόριο στις μεταφορές των δεξαμενόπλοιων. Συγκεκριμένα, η Κίνα φέρεται να διαθέτει περίπου 750 εκατομμύρια περισσότερα βαρέλια από ό,τι το 2019 και 450 εκατομμύρια περισσότερα βαρέλια από ό,τι στις αρχές του 2020, σύμφωνα με έρευνες μεγάλων Ναυλομεσιτικών εταιριών, και ανεξάρτητοι ερευνητές προτρέπουν τους ενδιαφερόμενους να έχουν υπ'όψιν το γεγονός, όταν εξετάζουν την μελλοντική ζήτηση δεξαμενόπλοιων.
Με λίγα λόγια, η Αγορά παραμένει ρευστή και οφείλουμε να προ-βαίνουμε σε αργά και σταθερά βήματα

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login