Η «Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία»

[Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Ειδική Έκδοση "ΝΑΥΤΙΛΙΑ" με την ευκαιρία της έκθεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2012 4-8/06/2012], 1/06/2012
Image type for file: 88 is not supported for resizing
Αντ.Δ.Τσαβδαρίδης
Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ανάπτυξη του πειραιά ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στη Ναυτιλία, και με αποκλειστικά ιδιωτική πρωτοβουλία, ιδρύθηκε το 2005, με έδρα τον πειραιά, η "Ενωση για τη Ναυτική Διαιτησία" (Piraeus Association for Maritime Arbitration).

Αρθρο του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗ Δικηγόρου, Δρ.Ν., LL.M. (LSE) Par tner, Head of Arbitration, Rokas Law Firm Λέκτορος Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου

Στόχος της είναι να καταστήσει τον Πειραιά ένα εναλλακτικό κέντρο ναυτικών διαιτησιών, οι οποίες θα διεξάγονται με αξιοπιστία, υψηλή ποιότητα, μικρότερο κόστος και σε μικρότερο χρόνο. Μέλη της Ένωσης είναι εξέχοντες πρώην δικαστικοί, πανεπιστημιακοί, τραπεζίτες, ναυτιλιακοί δικηγόροι, τεχνικοί πραγματογνώμονες, ναυλομεσίτες, ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και άλλες προσωπικότητες που έχουν ασχοληθεί με τη ναυτιλία από διάφορες πλευρές.

Οι (διεθνείς) διαιτησίες διέπονται από τον Πρότυπο Νόμο της UNCITRAL για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, όπως έχει υιοθετηθεί από την Ελλάδα και διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας που έχουν συνταχθεί από την Ένωση. Οι κανόνες, μαζί με πρότυπες διαιτητικές ρήτρες, τα βιογραφικά των μελών της Ένωσης και άλλες πληροφορίες, είναι ανηρτημένοι και εύκολα προσβάσιμοι στον ιστότοπο της Ένωσης (www.mararbpiraeus.eu). Τους Κανόνες αυτούς πρέπει να μνημονεύουν οι διαιτητικές ρήτρες των ναυτιλιακών συμβάσεων και ιδίως των ναυλοσυμφώνων και των αγοραπωλησιών πλοίων και άλλων συμφωνιών, προκειμένου να εφαρμοστούν κατά τη διεξαγωγή της διαιτησίας. Ακολουθούν τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις στα θέματα της ad hoc διαιτησίας, έχοντας λάβει υπόψη τους αντίστοιχους κανόνες άλλων ενώσεων (όπως LMAA, SMA, SIAC) που διενεργούν ναυτικές διαιτησίες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Κανόνων είναι ότι οι διάδικοι μπορούν ελεύθερα να ορίζουν τον διαιτητή ή τους διαιτητές τους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, να εκπροσωπούνται από δικηγόρους της επιλογής τους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, να επιλέγουν τη γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία, καθώς και το εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο που θα διέπει τη διαφορά τους, ακόμη και να επιλέγουν τόπο διεξαγωγής της διαδικασίας διαφορετικό από τον Πειραιά. Αν το επιθυμούν ή διαφωνούν μεταξύ τους για την επιλογή του μοναδικού ή του τρίτου διαιτητού, τότε ο Πρόεδρος της Ένωσης τον επιλέγει από τον κατάλογο των τακτικών μελών της. Ιδιαίτερα ελκυστική είναι η διαιτησία της Ένωσης, λόγω της ταχύτητας διεξαγωγής της και του ανταγωνιστικού κόστους, που είναι σημαντικά κατώτερα από τα αντίστοιχα άλλων γνωστών κέντρων του εξωτερικού.

Τα ναυτιλιακά συμφέροντα που ασχολούνται με την ακτοπλοΐα (επιβατηγά) την κρουαζιέρα (τουρισμός) και τις δραστηριότητες της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων (Μεσογειακά) μπορούν να προσφύγουν στις προσφερόμενες από την Ένωση εναλλακτικές λύσεις, ενώ και σε συμβάσεις επισκευών, αγοραπωλησίας, ναύλωσης κ.λπ. έχει ενσωματωθεί η ρήτρα διαιτησίας της Ένωσης, μια τάση που συνεχίζεται. Στους μελλοντικούς στόχους της Ένωσης είναι και η διοργάνωση, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλες Ενώσεις, της διεξαγωγής και Διαμεσολαβήσεων στον τομέα των ναυτιλιακών διαφορών.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login