Μπήκαν τα θεμέλια για να καταστεί διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Η Ναυτική Διαιτησία «έπιασε» επιτέλους στον Πειραιά

Η Ναυτεμπορική, 26/09/2005
 Ο θεσμός της Ναυτικής Διαιτησίας υλοποιείται και στον Πειραιά μέσω της Ενωσης για τη Ναυτική Διαιτησία.
Ο θεσμός της Ναυτικής Διαιτησίας υλοποιείται και στον Πειραιά μέσω της Ενωσης για τη Ναυτική Διαιτησία.

Από χθες ο Πειραιάς αποτελεί πλέον μια από τις διεθνείς έδρες Ναυτικής Διαιτησίας μετά το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Στα χαρτιά τα πάντα είναι έτοιμα και αυτό που απομένει είναι να υπογραφούν οι πρώτες συμβάσεις μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων που θα δηλώνουν ότι τυχόν διαφορές τους θα τις επιλύουν στη Ναυτική Διαιτησία στον Πειραιά αντί για το Λονδίνο, όπως συνήθως γίνεται μέχρι τώρα.

Η ανάπτυξη της Ναυτικής Διαιτησίας στον Πειραιά γίνεται πλέον μέσω του σωματείου Ενωση για τη Ναυτική Διαιτησία, του οποίου το καταστατικό αλλά και το Σώμα Κανόνων Ναυτικής Διαιτησίας εγκρίθηκαν πρόσφατα, ενώ απέκτησε και το πρώτο του διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε ήδη σε σώμα.

Οι προσπάθειες για τη δημιουργία Ναυτικής Διαιτησίας στον Πειραιά, στο πλαίσιο της ανάδειξης του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, ξεκινούν από παλιά. Μετά το 2003 οι κινήσεις με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ενωσης Ναυτιλιακών Δικηγόρων, αλλά και άλλων φορέων και προσωπικοτήτων έγιναν πιο σταθερές, μεθοδικές και επίμονες. Παράλληλα τις κινήσεις αυτές ενθάρρυνε και η πολιτική ηγεσία του ΥΕΝ Ο υπουργός Μανώλης Κεφαλογιάννης και ειδικότερα ο γενικός γραμματέας του ΥΕΝ, καθηγητής Ιωάννης Τζωάννος, παρακολουθούσαν στενά τις διεργασίες και συνέβαλαν διακριτικά αλλά αποφασιστικά στην υλοποίηση της ιδέας. Η ανάπτυξη της Ναυτικής Διαιτησίας στον Πειραιά είναι ένας στόχος που έχει τεθεί όχι μόνο από το ναυτιλιακό κόσμο, αλλά και τους άλλους επιχειρηματικούς και πολιτικούς παράγοντες του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις πολιτικές δυνάμεις ως μέρος ενός ευρύτερου στόχου ανάδειξης του Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, στόχος ο οποίος θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την τοπική και την ελληνική οικονομία γενικότερα.

Οπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Ναυτιλιακών Δικηγόρων, Παύλος Αβραμέας, «η σπουδαιότητα της ναυτιλίας για την ελληνική οικονομία είναι γνωστή. Είναι επίσης γνωστό ότι στις ναυτιλιακές συμβάσεις σχεδόν πάντοτε προκρίνεται η λύση των διαφορών με Διαιτησία, όχι μόνο γιατί παρουσιάζει, έναντι της προσφυγής στα τακτικά δικαστήρια, χαμηλότερο κόστος, ταχύτητα και εχεμύθεια, αλλά και γιατί ο έντονος διεθνής χαρακτήρας των ναυτιλιακών συμβάσεων ευνοεί την απομάκρυνση από τις εθνικές νομοθεσίες και κατ' επέκταση και από τα εθνικά δικαστήρια».

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια είναι ευνοϊκές για τις ελληνικές προσπάθειες στον τομέα αυτό.

Ποιες είναι οι αλλαγές αυτές:

- Η ελεύθερη διακίνηση προσώπων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ενωση είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση και τη λειτουργία στον Πειραιά των περισσότερων δικηγορικών γραφείων του Λονδίνου, που παραδοσιακά συνδέονται με τον ελληνικό εφοπλισμό. Η οικονομική αυτοτέλεια που προφανώς επιδιώκουν τα εδώ εγκατεστημένα γραφεία της αγγλικής πρωτεύουσας αποτελεί θετικό παράγοντα στην προσπάθεια διεξαγωγής ναυτικών διαιτησιών στον Πειραιά, αφού η εδώ διεξαγωγή της Διαιτησία επιτρέπει το διορισμό Αγγλων δικαστών και, φυσικά, δεν αποκλείει την εφαρμογή του αγγλικού δικαίου, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στα τοπικά γραφεία τη δυνατότητα να πιστώνονται με τα οικονομικά οφέλη από την παροχή των υπηρεσιών τους.

- Η διεξαγωγή της Διαιτησίας στο Λονδίνο έχει πλέον καταστεί ιδιαιτέρως χρονοβόρα, ενώ και το κόστος θεωρείται πολύ υψηλό. Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα σχεδόν μόνο το 10% των ναυτικών διαφορών «λύνεται» εκτός Λονδίνου ή Νέας Υόρκης, με την αγγλική πρωτεύουσα να απορροφά πάνω από το 60% των συνολικών υποθέσεων. Η υπερσυγκέντρωση υποθέσεων στο Λονδίνο έχει αποτέλεσμα τις σημαντικές καθυστερήσεις στην εκδίκαση και στην έκδοση των αποφάσεων.

- Οι γεωπολιτικές εξελίξεις έδωσαν τη δυνατότητα στον ελληνικό εφοπλισμό να επεκτείνει τις δραστηριότητές του και να διαμορφώσει τέτοιες συνθήκες που σε πολλές περιπτώσεις ο Ελληνας εφοπλιστής είναι σε θέση ισχύος απέναντι στο ναυλωτή του και έτσι του παρέχεται η δυνατότητα να επιβάλει ορισμένους όρους που άλλοτε δεν ήταν σε θέση να επιτύχει.

- Με τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής νομοθεσίας στα θέματα Διαιτησίας και κυρίως με την κατάργηση της προσβολής των διαιτητικών αποφάσεων με ένδικα μέσα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων εφοπλιστών, λαμβάνοντας υπόψη και τον παράγοντα «έξοδα», αντιμετωπίζει θετικά την ιδέα διεξαγωγής των ναυτικών διαιτησιών στον Πειραιά.

Ο ρόλος των εφοπλιστών

Ωστόσο, όπως εκτιμούν αρμόδιοι παράγοντες, το εγχείρημα δεν πρόκειται να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εάν δεν γίνει ευρέως αποδεκτό από τους Ελληνες εφοπλιστές κατά πρώτο λόγο και γενικότερα από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.

Βέβαια η Ναυτική Διαιτησία στον Πειραιά θα προχωρά στο βαθμό που θα εκδίδει έγκυρες, ποιοτικές και μη αμφισβητήσιμες διεθνώς αποφάσεις. Ωστόσο, στην αρχή απαιτείται το εγχείρημα να στηριχθεί από τους Ελληνες εφοπλιστές.

Σύμφωνα με τον κ. Αβραμέα, εκλείπουν πλέον οι λόγοι που είχαν αναγκάσει τους Ελληνες εφοπλιστές να τηρούν παραδοσιακά επιφυλακτικότητα απέναντι στους ελληνικούς θεσμούς γενικά και στον τομέα της απονομής της Δικαιοσύνης ειδικότερα. Από την άλλη, προσθέτει ότι το κόστος σε χρόνο και χρήμα που υφίστανται όταν προσφεύγουν στη Διαιτησία του Λονδίνου είναι ένας ακόμη λόγος να αντιμετωπίσουν θετικά το ελληνικό εγχείρημα.

Τα μέλη του σωματείου

Το σωματείο Ενωση για τη Ναυτική Διαιτησία αποτελείται από τακτικά μέλη, αρωγά και επίτιμα.

Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου αποτελείται από τους: Χαράλαμπο Γεωργακόπουλο πρόεδρο, αρεοπαγίτη, Λέανδρο Ρακιτζή, γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αντιπρόεδρο, Παύλο Αβραμέα, δικηγόρο, γενικό γραμματέα, Αντώνιο Τσαβδαρίδη, πανεπιστημιακό, ταμία, Θεοφανίδη-Νικοδήμου Νικόλαο, ναύαρχο, μέλος.

Τα τακτικά μέλη του σωματείου από τα οποία θα ορίζονται διαιτητές ή επιδιαιτητές είναι:

- Χρήστος Αναστασόπουλος, αρεοπαγίτης.

- Θεόδωρος Αποστολόπουλος, αρεοπαγίτης.

- Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος, αρεοπαγίτης.

- Δημήτριος Γουργουράκης, αρεοπαγίτης.

- Νικόλαος Θεοδωρόπουλος αρεοπαγίτης.

- Θεοφανίδης-Νικοδήμου Νικόλαος, ναύαρχος.

- Γιώργος Καλαμωτουσάκης, καθηγητής.

- Αναστάσιος Καραγιώργης

- Λέανδρος Ρακιντζής, γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

Οι κανόνες

Προχωρώντας στην υλοποίηση της ιδέας, λέει ο κ. Αβραμέας, πέραν της διαμόρφωσης ευνοϊκών συνθηκών, προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η ύπαρξη του κατάλληλου εμψύχου δυναμικού αλλά και των μέσων για να τελεσφορήσουν οι προσπάθειες.

Σε ό,τι αφορά το έμψυχο δυναμικό, κανείς δεν αμφισβητεί πλέον -τονίζει ο κ. Αβραμέας- ότι η χώρα μας διαθέτει καταξιωμένους έμπειρους, έντιμους ανθρώπους που μπορούν να πλαισιώσουν τις ναυτικές διαιτησίες στον Πειραιά, τόσο από την πλευρά των διαιτητών όσο και από την πλευρά των νομικών και τεχνικών συμβούλων των διαδίκων.

Σε ό,τι αφορά τα μέσα, το πλέον απαραίτητο ήταν η σύνταξη ενός Σώματος Κανόνων Ναυτικής Διαιτησίας. Η σύνταξη των κανόνων ολοκληρώθηκε πρόσφατα, αφού τέθηκαν υπόψη των ενδιαφερομένων και μαζί με το Καταστατικό του Σωματείου της Ενωσης για τη Ναυτική Διαιτησία αποτελούν τα δύο εργαλεία που θα βοηθήσουν στην άνθηση της Ναυτικής Διαιτησίας στον Πειραιά.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login