Αναγκαία η Ναυτική Διαιτησία και στον Πειραιά

TheSeaNation.gr , 12/03/2010
 Η ανάπτυξη του θεσμού της ναυτικής διαιτησίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Πειραιά και η σύσταση ομάδας προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, ικανών να εκτελέσουν με επιτυχία τα έργα του διαιτητή ή επιδιαιτητή στην επίλυση των ναυτικών διαφορών αποτελούν τους βασικούς στόχους  της Ενωσης για τη Ναυτική Διαιτησία όπως τονίστηκε κατά την διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης του κλάδου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (10/3).

Τονίστηκε ότι η προσπάθεια αποβλέπει στο να καταστεί η διαιτησία αυτή μια εναλλακτική λύση αξιόπιστη, διεθνώς αποδεκτή και αναγνωρίσιμη και ικανή να παράγει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας σε μικρότερο κόστος και σε μικρότερο χρόνο από αντίστοιχες διαιτησίες που διεξάγονται σε άλλα ναυτιλιακά κέντρα.

Να σημειωθεί ότι οι διαιτησίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ένωσης, διέπονται από τους Κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας που αποτελούν παράρτημα του Καταστατικού και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα πρότυπα και από τον Πρότυπο Νόμο της UNCITRAL για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, τον οποίο εισήγαγε ως εσωτερικό μας δίκιο ο Νόμος 2735/1999.

Κανόνες διαιτησίας τέτοιου «διεθνούς τύπου» στους οποίους θα αναφέρονται οι διαιτητικές ρήτρες των ναυτιλιακών συμβάσεων και προεχόντως των ναυλοσύμφωνων και των αγοραπωλησιών πλοίων είναι απαραίτητοι ώστε η διαιτησία αυτή να έχει διεθνή αποδοχή.

Τέλος  στην ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης αναφέρθηκε ότι είναι σημαντικό να ενημερωθούν περισσότερο οι Ναυτιλιακοί θεσμικοί παράγοντες του Κρατικού και Ιδιωτικού τομέα για τα σχετικά χρονικά και οικονομικά πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η Διαιτησία

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login