ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - Προσπάθεια προσέλκυσης ναυτικών διαφορών

MARITIME net. EU, 12/03/2010

Ακτή Μιαούλη, Πειραιάς

Την ανάγκη να γίνει ευρύτερη ενημέρωση τόσο των θεσμικών φορέων όσο και των ιδιωτικών ναυτιλιακών παραγόντων για τα σχετικά χρονικά και οικονομικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η διαιτησία, τόνισαν τα μέλη της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία, στην ετήσια τακτική συνέλευση. 

Στη συνεδρίαση τονίστηκε ιδιαίτερα, ότι μεσιτικά γραφεία και ναυτοδικηγόροι, έχουν επιτύχει ώστε σε διάφορες ναυτιλιακές συμβάσεις να περιληφθεί η ρήτρα της Ένωσης για διεξαγωγή διαιτησίας στον Πειραιά.

Σκοπός της Ένωσης, είναι η ανάπτυξη του θεσμού της ναυτικής διαιτησίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Πειραιά και η σύσταση ομάδας προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, ικανών να εκτελέσουν με επιτυχία τα έργα του διαιτητή ή επιδιαιτητή στην επίλυση των ναυτικών διαφορών.

  • Η προσπάθεια αποβλέπει στο να καταστεί η διαιτησία αυτή μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση,  διεθνώς αποδεκτή και αναγνωρίσιμη και ικανή να παράγει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας με χαμηλότερο κόστος και σε συντομότερο χρόνο από αντίστοιχες διαιτησίες που διεξάγονται σε άλλα ναυτιλιακά κέντρα.

Οι διαιτησίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ένωσης,  διέπονται από τους Κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας που αποτελούν παράρτημα του Καταστατικού και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα πρότυπα και από τον Πρότυπο Νόμο της UNCITRAL για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, τον οποίο εισήγαγε στο εσωτερικό δίκαιο ο Νόμος 2735/1999.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login