Η ανάπτυξη του θεσμού της ναυτικής διαιτησίας στην Ελλάδα

aegaio.blogspot.com, 11/03/2010
Στα γραφεία της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία επί της οδού Νοταρά 131 στον Πειραιά έγινε την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 η προγραμματισμένη ετήσια Γενική Συνέλευση.

Όπως είναι γνωστό σκοπός της Ένωσης είναι η ανάπτυξη του θεσμού της ναυτικής διαιτησίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Πειραιά και η σύσταση ομάδας προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, ικανών να εκτελέσουν με επιτυχία τα έργα του διαιτητή ή επιδιαιτητή στην επίλυση των ναυτικών διαφορών.

Η προσπάθεια αποβλέπει στο να καταστεί η διαιτησία αυτή μια εναλλακτική λύση αξιόπιστη, διεθνώς αποδεκτή και αναγνωρίσιμη και ικανή να παράγει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας σε μικρότερο κόστος και σε μικρότερο χρόνο από αντίστοιχες διαιτησίες που διεξάγονται σε άλλα ναυτιλιακά κέντρα.

Οι διαιτησίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ένωσης, διέπονται από τους Κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας που αποτελούν παράρτημα του Καταστατικού και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα πρότυπα και από τον Πρότυπο Νόμο της UNCITRAL για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, τον οποίο εισήγαγε ως εσωτερικό μας δίκιο ο Νόμος 2735/1999. Κανόνες διαιτησίας τέτοιου «διεθνούς τύπου» στους οποίους θα αναφέρονται οι διαιτητικές ρήτρες των ναυτιλιακών συμβάσεων και προεχόντως των ναυλοσυμφώνων και των αγοραπωλησιών πλοίων είναι απαραίτητοι ώστε η διαιτησία αυτή να έχει διεθνή αποδοχή.

Κατά την συνεδρίαση τονίσθηκε ότι παρ΄όλον ότι κάποια μεσητικά και δικηγορικά γραφεία έχουν επιτύχει ώστε σε ορισμένες συμβάσεις να περιληφθεί ο όρος γιά Διαιτησία στον Πειραιά, είναι σημαντικό να ενημερωθούν περισσότερο οι Ναυτιλιακοί θεσμικοί παράγοντες του Κρατικού και Ιδιωτικού τομέα για τα σχετικά χρονικά και οικονομικά πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η Διαιτησία. Η πληρέστερη γνώση θα έχει ως αποτέλεσμα να πολλαπλασιασθεί η διοχέτευση Διαιτησιών στον Πειραιά ως Διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο, και να εξοικονομηθούν σημαντικές δαπάνες που βαρύνουν την εκμετάλλευση των πλοίων και των διακινουμένων φορτίων. Παράλληλα θα ωφεληθεί σημαντικά η Ελληνική Οικονομία.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login