Δελτίο Τύπου Ένωσης

11/03/2010
Στα γραφεία της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία επί της οδού Νοταρά 131 στον Πειραιά έγινε την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 η προγραμματισμένη ετήσια Γενική Συνέλευση.

Όπως είναι γνωστό σκοπός της Ένωσης είναι η ανάπτυξη του θεσμού της ναυτικής διαιτησίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Πειραιά και η σύσταση ομάδας προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, ικανών να εκτελέσουν με επιτυχία τα έργα του διαιτητή ή επιδιαιτητή στην επίλυση των ναυτικών διαφορών.

Η προσπάθεια αποβλέπει στο να καταστεί η διαιτησία  αυτή μια εναλλακτική λύση αξιόπιστη,  διεθνώς αποδεκτή και αναγνωρίσιμη και ικανή να παράγει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας  σε μικρότερο κόστος και σε μικρότερο χρόνο από αντίστοιχες διαιτησίες που διεξάγονται σε άλλα ναυτιλιακά κέντρα.

Οι διαιτησίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ένωσης,  διέπονται από τους Κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας που αποτελούν παράρτημα του Καταστατικού και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα πρότυπα και από τον Πρότυπο Νόμο της UNCITRAL για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, τον οποίο εισήγαγε ως εσωτερικό μας δίκιο ο Νόμος 2735/1999. Κανόνες διαιτησίας τέτοιου «διεθνούς τύπου» στους οποίους θα αναφέρονται οι διαιτητικές ρήτρες των ναυτιλιακών συμβάσεων και προεχόντως των ναυλοσυμφώνων και των αγοραπωλησιών πλοίων είναι απαραίτητοι ώστε η διαιτησία αυτή να έχει διεθνή αποδοχή.

Κατά την συνεδρίαση τονίστηκε ότι κάποια μεσιτικά γραφεία και ορισμένοι ναυτοδικηγόροι έχουν επιτύχει ώστε σε διάφορες ναυτιλιακές συμβάσεις να περιληφθεί η ρήτρα της Ένωσής μας για διεξαγωγή διαιτησίας στον Πειραιά. Εντούτοις είναι σημαντικό να γίνει ευρύτερη ενημέρωση τόσο των θεσμικών φορέων όσο και των ιδιωτικών ναυτιλιακών παραγόντων για τα σχετικά χρονικά και οικονομικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η προτεινόμενη διαιτησία. Η ευρεία και σωστή πληροφόρηση των ενδιαφερομένων θα έχει σαν αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των διενέξεων που θα αχθούν σε διαιτησία στον Πειραιά ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο και την εξοικονόμηση σημαντικών δαπανών που βαρύνουν την εκμετάλλευση των πλοίων και των διακινούμενων φορτίων ενώ παράλληλα θα ωφελήσει σημαντικά την ελληνική οικονομία και θα αναβαθμίσει τον νομικό μας πολιτισμό.


Πειραιάς 11-03-2010


Υπεύθυνη Τύπου
Τζένη Πουρνάρα (Μέλος Δ.Σ.)
Τηλ/φαξ : 210 8672051
Κιν. :  6944 141505
e-mail : jennypb@otenet.gr

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login