Καπαϊτζής Δημήτριος

IMG

BSc CEng FRINA FIMarE ACGI
Bachelor of Science
Chartered Engineer
Fellow Royal Institution of Naval Architects
Fellow Institute of Marine Engineers
Associate City & Guilds Institute

1950/55
City & Guilds, Imperial College, University of London.
1956/57
Μαθητευόμενος: Ναυπηγεία Newcastle και θαλάσσια υπηρεσία.
1958/75
Aρχιμηχανικός – νέες κατασκευές και επισκευές διεθνώς:
Rethymnis & Kulukundis (57-65), C.M. Lemos (65-66),
Διευθυντής M. Marcou (66-73). Όλοι έδρα Λονδίνο
1976/06
Τεχνικός Σύμβουλος: Λονδίνο και Πειραιά, σε γενικά ναυτιλιακές εργασίες – τεχνικά, ασφαλιστικά, νομικά καθώς και συμβόλαια, προδιαγραφές και παρακολούθηση 150 νέων κατασκευών και 7 μετασκευών παγκοσμίως (Αγγλία , Ιαπωνία, Πολωνία, Ολλανδία, Δανία, Βραζιλία, Ρουμανία, Κορέα, Ισπανία, Κίνα, Ουκρανία, Τουρκία) και για J.G. Goumas - τεχνικά και διαχειριστικά – για κατασκευή και λειτουργία 8 Freedoms.
Μέλος:
ΕΛΛΑΣ: ΕΛΙΝΤ, Εμπειρογνώμονες, Αρχιμηχανικοί E.Ν.
ΑΓΓΛΙΑ: Consultants / Surveyors, RINA, IMarESΤ, Arbitrators
ΑΜΕΡΙΚΗ: SNAME
Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Ιταλικά


 Papers:

MAM / Istanbul:
RINA / London:
HELINT / Athens:
PMC / Piraeus:
HMTCA/ Piraeus:
LSLC / London:
Shipbuilding and Standard Cargo Ships in the last 50 years
Feeders from Turkey
International Rules and Newbuildings
Liberty to VLCC – 60 years of Design progress
Shipbuilding Contracts
Risk Management in Shipbuilding Contracts


D. G. CAPAITZIS LTD
39 Courtfield Gardens (10)
London SW5 OPJ , England
Tel:

Fax:
e-mail:
+44-20.7244.7126
+44-20.7370.4300
+44-20.7244.7097
capaitzis@aol.com

D. G. CAPAITZIS LTD
145 Φίλωνος (3)
185 36 Πειραιάς                
Tel:

Fax:
e-mail:
+30-210 4525.063
+30-210 4284.837
+30-210 4186.595
capaitzi@otenet.gr

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login