Αλειφεροπούλου Μαρίνα

IMG
ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αρτέμιδος 11,
17561 Παλαιό Φάληρο, Αθήνα
Tel. ++30-6977446761
E-mail: marinaliferopoulou@gmail.com

Επαγγελματική Ιδιότητα: Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά από το 1999.
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ.
Υποψήφια Δ.Ν. Ε.Κ.Π.Α.
Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου.
Εκπαίδευση: ΑΝΩΤΑΤΗ
Ιδρύματα:
-ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Έτη: 1989-1997
Πτυχίο: Νομικής Σχολής

-UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)
Έτη: 1997-1998
Πτυχίο: Μεταπτυχιακός τίτλος στο Ναυτικό Δίκαιο, LL.M. (Carriage of goods by  
sea, Admiralty Law, Marine Insurance).

-ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕ.ΔΙ.Π.)
Δεκέμβριος 2013- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις.
Μάρτιος 2014- Τίτλος Διαπίστευσης Διαμεσολαβητή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

-Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών υπό την επίβλεψη της αξιότιμης καθηγήτριας  κας ΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (δίκαιο υποχρεωτικής θαλάσσιας ασφάλισης).
Ξένες γλώσσες:
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ.
Επαγγελματική Εμπειρία
 
Απρίλιος 1999 - Σεπτέμβριος 2007
Δικηγορική Εταιρεία κ. Γρηγορίου Ι. Τιμαγένη στον Πειραιά.
Νομική έρευνα, δικαστηριακή πρακτική, συμμετοχή σε διαδικασία διαιτησίας ICC, ναυτικό και εταιρικό δίκαιο.
Οκτώβριος 2007 - Μάρτιος 2008
Corinthian Maritime Company, Βούλα, Αθήνα.
Εσωτερική Δικηγόρος.
Απρίλιος 2008 - Σεπτέμβριος 2010
Δικηγορική Εταιρεία Θεοδώρου Β. Σιούφα στον Πειραιά.
Δικαστηριακή πρακτική σε υποθέσεις ναυτικού, εμπορικού, ποινικού, αστικού και διοικητικού δικαίου.
Οκτώβριος 2010 - Οκτώβριος 2013
Ιδιωτική πρακτική.
1. Βερνίκος Κόττερα Α.Ε., Άλιμος.
2. Polyeco S.A., 16ο χιλιόμετρο Εθν. οδού Αθηνών-Κορίνθου, Ασπρόπυργος βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων.
3. Shipping Spares Repairs and Supplies Ltd, εταιρεία τροφοδότησης ανταλλακτικών πλοίων, Κολοκοτρώνη 95, Πειραιάς, www.ssrs-ltd.com.
4. Golden A/S, εταιρεία κατασκευής συστημάτων αυτοματισμού, Τραπεζούντος 126  Κορυδαλλός, Αθήνα.
5. Ιδιωτική πελατεία. 
Νοέμβριος 2013 - Μάρτιος 2015
Συνεργάτης στη δικηγορική εταιρεία Ι.Κ. Ρόκας & Συνεργάτες
Βουκουρεστίου 25Α, Αθήνα,  www.rokas.com
• Δικαστική εκπροσώπηση ασφαλιστικής εταιρείας σε σχέση με απαίτηση θαλάσσιας ρύπανσης πετρελαίου σε ελληνικά ύδατα. Μετάβαση στα γραφεία του IOPCF στο Λονδίνο. Μελέτη της σχετικής νομοθεσίας για τη θαλάσσια ρύπανση.  Συνεργασία με το ναυτιλιακό πραγματογνώμονα αλλά και με τους τεχνικούς συμβούλους της ITOPF.
Ιούνιος 2015 - Σεπτέμβριος 2015
Συνεργασία με τη ναυτιλιακή εταιρεία διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων «Fairport Shipping Limited» και την ελληνική ναυτική εταιρεία «Αειναύτης Ναυτική Εταιρεία» στην Γλυφάδα.
Δεκέμβριος 2015……
Εσωτερική δικηγόρος σε όμιλο εταιρειών διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων IMS S.A., OPERA S.A., DELFI S.A., και εταιρεία bunkering IMS OIL TRADING LTD.
Συγγραφική δραστηριότητα
• Διπλωματικές εργασίες στη θαλάσσια ασφάλιση και στη θαλάσσια φορτωτική.
• Συμμετοχή στο ηλεκτρονικό περιοδικό δικαίου ενέργειας Energy News Flash το οποίο εκδίδεται από τη δικηγορική εταιρεία Rokas.
• Επεξεργασία αποφάσεων και σχολιασμός νομολογίας για το περιοδικό Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου.
• Συνεργασία με το ξένο περιοδικό European Transport Law.
• Συνεργασία  με ελληνική εφημερίδα.
Πρόσθετες Πληροφορίες
 
Projects
• Οκτώβριος 2014, διενέργεια νομικού ελέγχου στο χαρτοφυλάκιο ασφαλιστικών εταιρειών, (δικαστικών φακέλων), για την εξαγορά τους από εταιρεία διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων.
• Οκτώβριος 2014, μελέτη σχετικής νομοθεσίας Τραπεζο-ασφαλειών (Banc assurance) και σύνταξη παρουσίασης.
• 2013-2014, συμμετοχή σε δικαστική υπόθεση μεγάλης θαλάσσιας ρύπανσης και απαίτησης πολλών εκατομμυρίων ευρώ, παροχή συμβουλών σε σχέση με τη νομοθεσία και νομολογία του Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης ζημιών από θαλάσσια ρύπανση (IOPCF).
• Μετάβαση στα γραφεία του Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης ζημιών από θαλάσσια ρύπανση στο Λονδίνο.
• 2005, συμμετοχή σε διαδικασία διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC).
• 2001, συμμετοχή σε International Compliance Review για την American Express.
• 1999-2000, συμμετοχή σε νομικό έλεγχο εξαγοράς Ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας.
Συμμετοχή σε Συνέδρια-σεμινάρια
• Παρακολούθηση των εκδηλώσεων της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου.
• Παρακολούθηση σεμιναρίων αλληλασφαλιστικών οργανισμών.
• Ιούνιος 2017, παρακολούθηση εκδήλωσης στο Ίδρυμα Ευγενίδου στα πλαίσια εκδήλωσης για τον πρώτο χρόνο του μεταπτυχιακού ναυτικού δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Οκτώβριος 2016, 9ο  Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου “maritime safety and security” το οποίο οργανώθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά.
• Μάϊος 2016, 2ο  Διεθνές Ναυτιλιακό σεμινάριο ναυτικού δικαίου, που έγινε στο Ίδρυμα Ευγενίδου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αγγλικό Πανεπιστήμιο Swansea (περιλαμβανομένων θεμάτων στα ακόλουθα: compulsory insurance, limitation of liability, marine pollution and EU developments). 
• Συμμετοχή στο Committe Maritime International -Colloquium και Γενική Συνέλευση στη Κωνσταντινούπολη 7-9 Ιουνίου 2015.
• Συμμετοχή σε ημερίδα του νομικού περιοδικού European Transport Law, Αμβέρσα, 10 Νοεμβρίου 2015.
• Μάιος 2015, συμμετοχή στο 1o Διεθνές Ναυτιλιακό σεμινάριο ναυτικού δικαίου, που έγινε στο Ίδρυμα Ευγενίδου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αγγλικό Πανεπιστήμιο Swansea.
• Μάιος 2014, AIDA-HILA διεθνές συνέδριο στο ασφαλιστικό δίκαιο.
• Σεπτέμβριος 2014, συμμετοχή σε εκδήλωση της εταιρείας απορρύπανσης  «Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος» (θέμα: Damaged and Distressed Cargo).
• Οκτώβριος 2013, 8ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου για την «Λειτουργία της ναυτιλιακής επιχείρησης σε περιόδους οικονομικής αστάθειας: χρηματοδότηση – εκμετάλλευση πλοίου- ναυτικές απαιτήσεις».
• Σεπτέμβριος 2013, Διεθνής Ένωση Δικονομικού Δικαίου «Διαφορές Εμπορικού δικαίου; Ειδικές Εμπορικές Διαφορές και Διαδικασίες».
• Ιούνιος 2013, συμμετοχή σε ημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Ενέργεια και Ναυτιλία».
• Σεπτέμβριος 2010, 7ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, «Η νομική θέση των ναυτικών από συγκριτική και διεθνή άποψη».
• Οκτώβριος 2007, 6ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, «Διερεύνηση συγχρόνων προβλημάτων θαλάσσιας ασφάλισης».
• Σεπτέμβριος 2005, συνέδριο για την διαιτησία της Ελληνικής Πρωτοβουλίας για τη Διαιτησία.
• Σεπτέμβριος 2005, σεμινάριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το «Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος».
• Σεπτέμβριος 2004, 5ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, για την «Θαλάσσια Ρύπανση».
• Μάιος 2003, «Shipshape Course» της ασφαλιστικής εταιρείας Overseas Maritime, το οποίο περιλάμβανε πραγματική εκπαίδευση σε πλοία χύδην φορτίου.
• Οκτώβριος 2002,  Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά, «Σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την κατάσχεση πλοίου και την κατάσχεση αδελφού πλοίου».
• Ιούνιος 2001, 4ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, «Η ευθύνη προς αποζημίωση στο Ελληνικό και το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο».
• Μάιος 2001, ημερίδα στο Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών με θέμα τα εικονικά φορολογικά στοιχεία.
• Νοέμβριος 2000, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, «Εξαγορά Επιχειρήσεων».
• Μάιος 1998, 3ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, «Το ναυτικό ατύχημα ως ναυτικό πρόβλημα».

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login