Πίνακες Αμοιβών Σε Ισχύ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΙ. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Α. Διαιτησία βάσει μόνον εγγράφων: 500 €
       
Β. Διαιτησία βάσει ακροαματικής διαδικασίας: 2,000 €        


ΙΙ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
(σε €)
ΑΜΟΙΒΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (σε €)
  Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη
Α. Διαιτησία βάσει μόνον εγγράφων        
Μέχρι 50.000 1,500 € 8% 1,500 4,000
Β. Διαιτησία βάσει ακροαματικής διαδικασίας        
Μέχρι 50.000 3,000 € 10% 3,000 5,000
Από 50.001 μέχρι 500.000 1% 2% 3,000+4,500=7,500 5,000+9,000=14,000
Από 500.001 μέχρι 1.000.000 0.50% 0.75% 7,500+2,500=10,000 14,000+3,750=17,750
Από 1.000.001 μέχρι 10.000.000 0.10%
0.25% 10,000+9,000=19,000 17,750+22,500=40,250
Από 10.000.001 μέχρι 100.000.000 0.015% 0.025% 19,000+13,500=32,500 40,250+22,500=62,750
Άνω των 100.000.000 0.001% 0.005% 32.500+0,001% του ποσού άνω των 100 εκ. 62.750+0,005% του ποσού άνω των 100 εκ.

 

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login