Πειραϊκός Σύνδεσμος για τη Ναυτική Διαιτησία

TheSeaNation.gr, 7/06/2011
Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την περαιτέρω ανάπτυξη του Πειραιά ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο παροχής υψηλού επιπέδου ναυτιλιακών υπηρεσιών, ιδρύθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία ο Πειραϊκός Σύνδεσμος Ναυτικής Διαιτησίας (Piraeus Association for Maritime Arbitration -  PAMA).

Τα ιδρυτικά μέλη του PAMA είναι συνταξιούχοι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου, πανεπιστημιακοί καθηγητές, τραπεζίτες, δικηγόροι και άλλες προσωπικότητες που έχουν εμπλακεί με διάφορες πτυχές της ναυτιλίας.

Ο σκοπός του Pama είναι να αναπτυχθεί η ναυτική διαιτησία στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στον Πειραιά και να δημιουργήσει μια ομάδα Ελλήνων και ξένων διαιτητών, ικανών να εκτελέσουν με επιτυχία τα καθήκοντα του διαιτητή ή των διαιτητών για την επίλυση των ναυτιλιακών διαφορών.

Η πρόθεση είναι να δημιουργηθεί μια εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών,  αξιόπιστη, με διεθνή αναγνώριση και σε θέση να παράγει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας με χαμηλότερο κόστος και σε συντομότερο χρόνο από άλλες διεθνείς διαιτησίες.

Τα μέλη του Pama χωρίζονται σε τακτικά, αναπληρωματικά και επίτιμα μέλη.

Εκτός από τα φυσικά πρόσωπα από όλες τις εταιρείες δεκτά, ως αναπληρωματικά μέλη, γίνονται και άτομα από ενώσεις και ομάδες.

Οι ομάδες μπορούν να ορίσουν διαιτητή της επιλογής τους, είτε είναι μέλος της Pama ή όχι, και οι διαιτητές μπορούν να συμφωνήσουν ως προς έναν επιδιαιτητή, ο οποίος μπορεί να είναι ή να μην είναι μέλος της Pama.

Επιπλέον, οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα ξένους διαιτητές και νομικούς ή άλλους συμβούλους.

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το διορισμό ενός διαιτητή ή επιδιαιτητή, ο διορισμός θα γίνει από τον Πρόεδρο της Pama ανάμεσα στα τακτικά του μέλη.

Επιπλέον, η διαδικασία της διαιτησίας, συμπεριλαμβανομένων των ακροάσεων, μπορεί να διεξαχθεί σε τόπο διαφορετικό από τον Πειραιά.

Η διαδικασία μπορεί να είναι στα αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνηθεί από τις ομάδες.

Οι διαιτησίες θα διέπονται από τους κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας που θεσπίζονται από τον PAMA και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το μοντέλο  UNCITRAL για τη διεθνή εμπορική διαιτησία.

Οι κανόνες είναι εύκολα προσβάσιμοι μέσω της ιστοσελίδας του PAMA.

Η ανάπτυξη της Ναυτικής Διαιτησίας στην Ελλάδα και την περαιτέρω ανάπτυξη του Πειραιά ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο,   θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση δαπανών για την επίλυση των ναυτιλιακών διαφορών από πλοιοκτήτες, ναυλωτές κτλ.

Ο Πειραιάς μπορεί να αποτελέσει μια ανταγωνιστική και αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την επίλυση των ναυτιλιακών διαφορών.

Με πρόσφατο ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η επέκταση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου και σε άλλες μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου: www.mararbipiraeus.eu

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login