Ενημερωτική εκστρατεία για τη Ναυτική Διαιτησία

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 30/03/2011
Εκστρατεία ενημέρωσης για τις άκρως ευνοϊκές συνθήκες και όρους που ισχύουν στην πραγματοποίηση Ναυτιλιακών Διαιτησιών και Διαμεσολαβήσεων στην Ελλάδα θα σχεδιάσει το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ενωσης, που συγκροτήθηκε πρόσφατα σε σώμα αποτελείται από τους: Γεωργακόπουλο Χαράλαμπο πρόεδρο, Ρακιντζή Λέανδρο αντιπρόεδρο, Πουρνάρα-Βαρδαβίλια Τζένη γραμματέα, Πενθερουδάκη Νίκο ταμία, Αβραμέα Παύλο σύμβουλο, Καπαιτζή Δημήτρη σύμβουλο, Τσαβδαρίδη Αντώνη σύμβουλο, Λυριντζή Πόπη σύμβουλο.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός της Ένωσης είναι η ανάπτυξη του θεσμού της Ναυτικής Διαιτησίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στον Πειραιά.

Κατά τη συνεδρίαση αποφασίσθηκε να δημιουργηθούν ενημερωτικές ομάδες με σκοπό να διαδώσουν στον ελληνικό και διεθνή ναυτιλιακό χώρο τις άκρως ευνοϊκές συνθήκες και όρους για την πραγματοποίηση Ναυτιλιακών Διαιτησιών και Διαμεσολαβήσεων στην Ελλάδα.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login