Ναυτική διαιτησία υπό την αιγίδα της Ένωσης

Kathimerini.gr, 16/03/2010

Η ανάπτυξη του θεσμού της ναυτικής διαιτησίας στην Ελλάδα, ειδικότερα στον Πειραιά, και η σύσταση ομάδας προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, ικανών να εκτελέσουν με επιτυχία τα έργα του διαιτητή ή επιδιαιτητή στην επίλυση των ναυτικών διαφορών, αποτελούν τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τονίστηκε στη γενική συνέλευση του κλάδου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010.

Επιδιώκεται να καταστεί αυτή η διαιτησία εναλλακτική λύση αξιόπιστη διεθνώς, ικανή να παράγει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας σε μικρότερο χρόνο και με λιγότερο κόστος από αντίστοιχες διαιτησίες που διεξάγονται σε άλλα ναυτιλιακά κέντρα. Να σημειωθεί ότι οι διαιτησίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ε.Ε. διέπονται από τους Κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας που αποτελούν παράρτημα του καταστατικού και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα πρότυπα και από τον πρότυπο νόμο της UNCITRAL, τον οποίο εισήγαγε ως εσωτερικό μας δίκαιο ο νόμος 2735/1999

 

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login