«Το νέο ΔΣ 2019-2021»

28/03/2019
Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία
(Piraeus Association for Maritime Arbitration)

     Νοταρά  131 – Πειραιάς   185 36
   Τηλ:  210 42 929 42   Fax:  210 42 929 48
e-mail : office@mararbpiraeus.eu
Web Site: www.mararbpiraeus.euΘΕΜΑ:   ΑΝΑΔΕΙΞΗ   ΝΕΟΥ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχουμε την τιμή να σας αναγγείλουμε ότι το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις τελευταίες Αρχαιρεσίες της 28ης Μαρτίου 2019, συγκροτήθηκε σε Σώμα και  η προκύψασα σύνθεσή του  είναι η παρακάτω:

α. Ρακιντζής Λέανδρος  Πρόεδρος
β. Τσαβδαρίδης Αντώνιος  Αντιπρόεδρος
γ. Πουρνάρα-Βαρδαβίλια Ιωάννα (Τζένη)  Γραμματέας
δ. Πενθερουδάκης Νικόλαος  Ταμίας
ε. Λυριντζή Καλλιόπη  Μέλος
στ. Αλειφεροπούλου Μαρίνα  Αναπληρωματικό Μέλος
ζ. Ηλιού Δημήτριος  Αναπληρωματικό Μέλος
η. Ψαριανός  Αλέξανδρος  Αναπληρωματικό Μέλος


2. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και  σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Ένωσης, εξελέγησαν ως Επίτιμα Μέλη οι παρακάτω :
(α) Γεωργακόπουλος Χαράλαμπος ιδρυτικό και τακτικό μέλος της Ένωσης και Πρόεδρος του ΔΣ από ιδρύσεως στις 15 Σεπτεμβρίου 2005 μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2017.
(β) Αβραμέας Παύλος ιδρυτικό και αρωγό μέλος από ιδρύσεως στις 15 Σεπτεμβρίου 2005 και τακτικό μέλος από τις 11 Απριλίου 2013. Γραμματέας του ΔΣ από ιδρύσεως μέχρι τις 23 Μαρτίου 2011 και Μέλος του ΔΣ από 23 Μαρτίου 2011 μέχρι τις 11 Απριλίου 2013. Επίσης Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τις 2ετίες 2013-2015 και 2015-2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login