Δελτίο Τύπου Ένωσης

30/03/2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ένωση για την Ναυτική Διαιτησία στον Πειραιά, το Σωματείο Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων και η Ελληνική Ένωση Ναυτιλιακών Δικηγόρων, αποφάσισαν να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες για την προβολή και  προώθηση της Ναυτικής Διαιτησίας στον Πειραιά και ιδίως των αντίστοιχων διαιτησιών της Ενώσεως για τη Ναυτική Διαιτησία και του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Οι πρωτοβουλίες αυτές θα περιλαμβάνουν εκτός από ενημερωτικές εκδηλώσεις και επαφές με αρμοδίους φορείς, εταιρίες και πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με την θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων ή έχουν φορτία για μεταφορά για την υπαγωγή των σχετικών διαφορών σε διαιτησία στον Πειραιά.

Ήδη έχει συσταθεί και έχει αρχίσει να λειτουργεί οργανωτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των τριών φορέων.


Ένωση για την Ναυτική Διαιτησία

Σωματείο Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων

Ελληνική Ένωση Ναυτιλιακών Δικηγόρων

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login