Μωραγιάννη Μαρία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας

Όνομα: Μαρία Μωραγιάννη
Ημερομηνία Γέννησης : 16-03-1992
Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα
Διεύθυνση: Περικλέους 50 Αιγάλεω Τ.Κ. 12244
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6989007420
Email: mariamoragianni13@gmail.com

Επαγγελματική Ιδιότητα/Εμπειρία

 • Πρακτική Άσκηση σε Δικηγορικό Γραφείο Αθηνών, Γεωργίου Παπαναγιώτου & Συνεργατών (από 1/10/2014 έως 31/1/2017)
  Ενασχόληση με υποθέσεις: Αστικού, Ποινικού και Εμπορικού Δικαίου
 • Άσκηση Δικηγορικού Επαγγέλματος ως Ελεύθερος Επαγγελματίας (από 24/05/2017έως 1-11-2018) 
 • Νομική Σύμβουλος σε Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις (από 1-11-2018 έως σήμερα)

Εκπαίδευση

 • Βασικός Τίτλος Σπουδών ( LLB)
  Τομέας: Πτυχίο Νομικής Σχολής
  Πανεπιστήμιο: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  Βαθμός πτυχίου: 6,559 (Λίαν Καλώς)
  Ημερομηνία έναρξης φοίτησης : 20-09-2010
  Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12-2014
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (LLM)
  Tομέας: Νομική Επιστήμη
  Τίτλος: Transnational and European Commercial Law, Mediation, Arbitration and Energy Law
  Πανεπιστήμιο: Ιnternational Hellenic University με έδρα τη Θεσσαλονίκη
  Βαθμός πτυχίου: 8,64 (Άριστα)
  Ημερομηνία έναρξης: 16-10-2015
  Ημερομηνία ολοκλήρωσης: 31-1-2017
 • Αντικείμενο Διπλωματικής Εργασίας:«International Investment Court System: The spearhead of the extra-EU International Investment Agreements (IIAs)»
 • Βαθμός Διπλωματικής: 9,3(Άριστα) 
 • Modules:
  - Transnational Commercial Law
  - European Economic Law
  - International Commercial Arbitration and Mediation
  - Recognition & Enforcement of International Arbitral Awards
  - Investment & Energy Arbitration
  - Energy Law
  - International Insolvency Law: Principles and Policy
  - Mergers and Acquisitions
  - European and International Competition Law/Antitrust Law
  - Intellectual Property Law
  - International & EU Tax Law
  - Banking Legal Environment

Εργασίες- Μελέτες-Αρθρογραφία

-Πραγματοποίηση εργασίας σε προπτυχιακό επίπεδο «Δίκαιο των Αξιογράφων» με θέμα
«Ακάλυπτη επιταγή»
- Πραγματοποίηση εργασιών σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

 • “The legal foundations of International Commercial Arbitration”.
 • “The new system of dispute resolution under the EU-Vietnam Free Trade Agreement” 
 • “Confidentiality under the ICC mediation rules compared to the LCIA mediation rules” 
 • “The main ADR methods in Energy Sector” 
 • “New Zealand Mussels Case” 
 • “Critically assess the European Commission’s Report on the application of the Statute for a European Company (SE)” 
 • “The legal basis in the Treaties and the various protocols of treaties for measures adopted by the Eurosystem to deal with sovereign debt-crisis in the Europe” 
 • “Potential to develop T2S into a ‘transparent system” 
 • ‘The COMI-Concept from the Original Insolvency Regulation to the Recast” 
 • “Defensive measures against hostile takeovers.” 
 • “Judicial settlement disputes systems for EU-trademarks and patents” 
 • Publication, Article’s Title: “Ethical and Solidarity Finance and Resources” , published at : https://ied.eu/training-ethical-solidarity-finance/

Συμμετοχή σε επιστημονικές ημερίδες και σεμινάρια

Παρακολούθηση 2ου κύκλου σεμιναρίων Ε.Α.Ν. .Α.(29/04/2015-09/06/2015 ) με τις ακόλουθες ενότητες

 • Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
 • Φορολογικό Δίκαιο 
 • Αυτοκίνητα 
 • Χρηματοοικονομικό Δίκαιο 
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά 
 • Δίκαιο Ενέργειας 
 • Απόρρητο-Προσωπικά δεδομένα 
 • Εμπορικά Σήματα Σχέδια και Υποδείγματα καθώς και άλλα δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
 • Εργατικό Δίκαιο 
 • Αθλητικό Δίκαιο 
 • Παρακολούθηση 5ου Νομικού Σεμιναρίου Ε.Α.Ν.Δ.Α. με θέμα « Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου», (13-15/03/2015) 
 • Συμμετοχή στην Ημερίδα του Ερευνητικού Ομίλου Φοιτητών Νομικής, με θέμα «Ανήλικοι δράστες και σχολικός εκφοβισμός : Θύτες και θύματα της κοινωνίας», (20/04/2015) 
 • Παρακολούθηση Προγράμματος Επιμόρφωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δομή «Δια Βίου Μάθησης», με θέμα «Ιατρικές Πράξεις και Ηθικά Ζητήματα – ΙΙ Ειδικό Μέρος Α: Φάρμακα-Ιατρικός Φάκελος-Προσωπικά Δεδομένα- Διακίνηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο», (18-19/11/2016) 
 • Παρακολούθηση Προγράμματος Επιμόρφωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δομή «Δια Βίου Μάθησης», με θέμα «Ιατρικές Πράξεις και Ηθικά Ζητήματα – ΙΙΙ Ειδικό Μέρος Β: Ειδικά Ζητήματα στην Αρχή και στο Τέλος της Ζωής-Μεταμοσχεύσεις- Ευθύνη του Γιατρού στη ΜΕΘ», (16-17/12/2016)
 • Παρακολούθηση της Ημερίδας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σε συνεργασία με το Ψ.Ν.Α. με θέματα : « 1. Αναγκαστική Νοσηλεία Ψυχικά Ασθενών, Προβλήματα-Προοπτικές, 1. 18 Άνω: Δομή κ Λειτουργία του, 3. Ακαταλόγιστοι Δράστες μεταξύ Δικαιοσύνης και ψυχιατρικής», (31/01/2017) 
 • Παρακολούθηση Α’ Κύκλου Σεμιναρίων Ε.Α.Ν. .Α. επί επίκαιρων ζητημάτων εφαρμογής του δικαίου (Αγωγή, Μήνυση, Διοικητική Προσφυγή και Φορολογική Προσφυγή), (20-24/03/2017) 
 • Συμμετοχή στο Τρίτο Πιλοτικό Μοντέλο (ERASMUS +), υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας με θέμα « Ηθική και Αλληλέγγυα Χρηματοδότηση και Πόροι/ Ethical and Solidarity Financing and Resources» εντασσόμενο στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ευρώπη: δηλώνοντας ένα νέο παράδειγμα δια μέσου Τεχνικών καινοτόμων Προγραμμάτων Σπουδών/ Social and Solidarity Economy in Europe: affirming a new paradigm through IVET curricula innovation» , Plovdiv Βουλγαρία, (18-22/10/2017) 
 • Συμμετοχή στο Τρίτο Πιλοτικό Μοντέλο (ERASMUS +), υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας με θέμα ««Social Entrepreneurship in Youth Work – Developing employability and innovations among the youth people», Gozo, Malta, (24-29/01/2018) 
 • Παρακολούθηση Κύκλου Σεμιναρίων με θέμα : “GDPR COMPLIANCE”, τα οποία διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων (15-29/10/2018)


Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

 • First Certificate in English ESOL
 • Certificate of Proficiency in English 
 • Επάρκεια για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας χορηγούμενη από το κέντρο (based on 3/28-6-2013 Αct of Council of Private Education )


Γερμανικά

 • Goethe – Zertifikat B1 (German)
  By Goethe- Institute (date of examination 05-09-2007)
  Grade : 208,5/300

Γνώσεις Υπολογιστή

 • Software/Applications : MS Office/Word, Excel, Internet


Προσωπικές Γνώσεις και Δεξιότητες

 • Επικοινωνιακή δεινότητα και δεξιότητα στη διαχείριση επαγγελματικών επαφών
 • Ορθή χρήση προφορικού και γραπτού λόγου τόσο της ελληνικής όσο και της Αγγλικής γλώσσας 
 • Συνεργατικό πνεύμα 
 • Ταχεία αντίδραση σε ανακύπτοντα ζητήματα και ανεύρεση βέλτιστων λύσεων 
 • Οργανωτική ικανότητα και ορθή αξιοποίηση του χρόνου 
 • Δυνατότητα ανταπόκρισης σε πιεστικές προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login