Νομικοί Δικτυακοί Τόποι

 

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

http://www.curia.eu.int

Εθνικό Τυπογραφείο

Ελεύθερη πρόσβαση σε Ελληνικούς Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα
http://www.et.gr

NOMOS (Greek legislation & case law)

Βάση Δεδομένων για το Ελληνικό Δίκαιο και αποφάσεις δικαστηρίων (διαθέσιμο σε συνδρομητές)
http://lawdb.intrasoftnet.com

Ελληνική Ένωση Ναυτιλιακών Δικηγόρων

http://www.maritimelawyers.gr
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login